Alle aan ons verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van informatie aan u. Als wij de informatie hebben gegeven, worden uw gegeven maximaal een jaar bewaard. We zullen u aan de hand van deze gegeven geen ongewenste informatie sturen.